Smarta kontrakt

En av de mest spännande applikationerna för blockkedje-teknik är decentraliserade kontraktslösningar. Smarta avtal hjälper dig att utbyta pengar, aktier eller någon  annan typ av egendom på ett öppet, konfliktfritt sätt samtidigt som du undviker mellanhänder. Man kan säga att kontrakten är små program som genomför ”om detta händer så gör det här”. Om blockkedjan har gett oss ett distribuerat tillförlitligt lagringsutrymme, kommer smarta kontrakt ge oss distribuerade tillitslösa avtal.

Det smarta kontraktet är ett sorts program som lever på en blockkedja (decentraliserat distribuerat nätverk) och körs när två eller fler parter (beroende på kontraktsform) frivilligt anslutit sig. Avtalets termer kodas i datorspråk istället för juridiskt språk. Då avtalet är skrivet i kod finns det bara en uppsättning handelsvillkor, vilket är betydligt mindre diffust än traditionella kontrakt som kan tolkas på olika sätt av olika parter. De externa händelserna som ger upphov till avtalets utkomster (vinnaren av en fotobollsmatch, oljepriset, aktiekursen på Apple, etc) ges via ett s.k Orakel. Ett orakel har i sin tur uppgift att koppla samman smarta kontrakt med datapunkter som tar plats utanför blockkedjan. En databas av information (helst decentraliserad) som smarta kontrakt kan hämta information ifrån, för att sedan kunna avgöra hur pengarna som knutits till kontraktet skall distribueras

I ett smart kontrakt överförs alltså tillgångar eller valuta till ett program och programmet kör koden som är skrivet i dess protokoll. Vid ett givet tillfälle godkänner det automatiskt villkoren och bestämmer om tillgångarna i programmet skall gå till person A, B eller C, eller någon kombination av dessa.